Ngôn ngữ
Tiếng việt

GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

BAN GIẢNG HUẤN – TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẢNH SÁT

 

 

 

 

        Toán Thầy        Nguyễn Thái Sơn [Tiến Sĩ]

 

 

                                    Bảo Mành Hùng [Cử Nhân]

 

                                   Trần Thanh Tâm [Cử Nhân]

 

 

          Lý :     Thầy      Trương Đình Tòa [Thạc Sĩ]

 

                                   Nguyễn Đức Thành [Cử Nhân]

 

 

                                   Trần Văn Đức  [Thạc Sĩ]

         

                                   Ngụy Ngọc Xuân [Thạc SĨ]

 

 

          Hóa :   Thầy    Dương Bá Vũ [Tiến Sĩ]

 

                                   Nguyễn Văn Hải [Cử Nhân]

 

                                   Nguyễn Long Thành [Thạc Sĩ]

 

 

          Sinh :  Thầy     Lê Xuân Huy [Cử Nhân],Thầy Hồ văn Quan( thạc sĩ), cô Đặng Ngọc Thi ( thạc sĩ).

 

 

          Văn :   Thầy     Vũ Ngọc Bình [Thạc Sĩ]

                                Thầy      Lê Hữu Khiêm [Thạc Sĩ]

 

          Sử :     Thầy      Lê Văn Chương [Thạc Sĩ]

 

 

          Địa :    Thầy     Trần Quang Hiệp [Cử Nhân]

 

 

          Anh :   Thầy     Nguyễn Hoàng Đĩnh [Cử Nhân]

 
 
 

 

Hãy share để mọi người cùng biết:

GIẢNG VIÊN GIẢNG VIÊN

GIẢNG VIÊN

10/ 10 - 3295 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 2015

© Copyright by  www.luyenthidhcanhsat.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng